En MC historia

Roger Söderbom – En av våra medlemmar i Östra Aros MCK, har skrivit en berättelse om sina första drygt 50 år på motorcykel. Det är en lång historia, blandad med massor av bilder. Därför har vi delat upp berättelsen så att du kan ladda ner de olika delarna och läsa i lugn och ro.

DEL 1

DEL 2 

DEL 3 

DEL 4

DEL 5

DEL 6 

DEL 7