Styrelse och övriga förtroendevalda

Adress:
Östra Aros MCK
Stångby 1
754 73 Uppsala
Telefonsvararen KNUTTE
Finns inte längre – kontakta ansvarig

Klicka på funktionen (blå text) så kan Du maila till personen/funktionen.

Ordförande
Peter ”Gotland” Appelqvist
070-175 55 45
Hoj: Honda
Ledamot
Vice Ordförande
Bengt Friberg
Hoj: BMW
Ledamot
Kassör
Janne Lindberg
Hoj: BMW
Ledamot
Sekreterare
Roger ”Regor McGregor” Söderbom
Hoj: BMW
Ledamot
Programsekreterare
Andreas Andy Brodin
Hoj: Honda
Ledamot
Kolla vad som händer
Ordonnansansvarig
Anders F Eriksson
Hoj: KTM och Honda
Ledamot
Ordonnanssidorna
Kåkansvarig
Janne ”Påsen” Karlsson
Hoj: Honda
Ledamot
  Suppleanter
Webmaster
Fari Sah
Hoj: Yamaha
Suppleant
  Touringansvarig
Vakant

Suppleant

Grusansvarig
Anders Ljungqvist
Hoj: KTM
Suppleant
Ordonnansmedhjälp
Christer Oliveskog
Hoj: Honda
Suppleant
  Övriga funktioner
Redaktör
Roger Söderbom
Hoj: BMW
Nyhetsbrevet Jer.net
Medlemsregister
Janne Lindberg
Hoj: BMW
Bli medlem Du också
 

 

Revisor
Anders Hjelm
Hoj: BMW
Revisor
Sigge Lindh
Hoj: Honda
Revisorsuppleant
Bosse Lundgren
Hoj: Suzuki
Valberedning
Mats Hjelm
Hoj: Honda
Valberedning
Bosse Hagberg
Hoj: BMW
Valberedning Suppleant
Bosse Bergman
Hoj: Yamaha