Styrelsemöten

Här kan du ta del av klubbens styrelseprotokoll. Endast justerade protokoll läggs ut varför det ibland kan dröja innan aktuellt protokoll läggs ut. 

2023

  • 230110

2022

2021

2020

2019