Rörken motorstadion

     MOTORSPORTOMRÅDET RÖRKEN

RÖRKEN är Uppsalas Motorsportanläggning och ligger ca 10 km Ö om Uppsala efter väg 288 mot Östhammar.

Inom området finns det banor/områden för motocross, enduro, karting, biloffroad och radiostyrda bilar. Området ägs av kommunen, numera via Sport- och Rekreationsfastigheter AB men drivs sedan 1995 av Uppsala MotorsportUnion.

Vid kartingbanan Rörken Ring har Östra Aros MCK bedrivit trafiksäkerhetskörning med standardhojar ända sedan början av 80-talet. Sedan 2000 är det SMC Uppsala som sköter det praktiska med anmälan och bokning av deltagare och funktionärer.

Banan är öppen för Knix-kurser varje tävlingsfri måndagskväll (18.00-22.00) under perioden maj -mitten av augusti. Därefter kör vi söndagar kl 10.00-14.00 tom 1 oktober.

Banan är mycket teknisk. Du kan delta i kurs på Rörken oavsett om du är nybörjare eller  erfaren hojåkare och vill träna avancerad kurvtagning under kontrollerade former. Läs mer om detaljer om regler, tider och priser på SMC-Uppsalas hemsida

Fn pågår ett omfattande utvecklingsprojekt för anläggningen, huvudsakligen vid kartingområdet. Våren 2019 invigdes det nya provområdet för MC som Trafikverket Uppsala, några trafikskolor och SMC Uppsala använder.

Hösten 2019 inleddes arbetet med att bredda den nuvarande bansträckningen och lägga nya kurvmarkeringar. Våren 2021 förlängdes banan med ca 300 m till drygt 1200 m och Rasbo MK kan därmed arrangera SM-tävlingar i Karting.

Sommaren 2023 kom SMC Uppsala med i Motorsportunionen och tog över det formella planeringen och ansvaret för fortbildningskurserna vid kartingområdet på Rörken.