Villkor webshop

Östra Aros MCK Webshop

Vår adress för webshopen är: https://oamck.se/butik

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Dina personuppgifter kommer användas för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, hantera åtkomst till ditt konto och för andra ändamål som behövs för att fullfölja vår leverans till dig

Villkor

1 Allmänt
Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från Östra Aros MCK, nedan ÖAMCK, till dess kund, nedan kallad kund, om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet, och kund anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från ÖAMCK. 

2 Beställning
ÖAMCK erbjuder kund att göra beställningar på ÖAMCK handelsplats.

Mailbeställning
En beställning är bindande vid ordertillfället som anses vara när mailet har skickats utan återkallelse inom 60 minuter.

Weborder
Order på ÖAMCK webshop är bindande och kan ej annulleras. 

3 Försäljningsvillkor
3.1 Priser
Alla priser anges inklusive mervärdeskatt. ÖAMCK förbehåller sig rätten att fram till leveransdagen ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser samt andra händelser utanför ÖAMCK möjlighet till påverkan och kontroll. Inträffar detta underrättas kunden alltid innan leverans sker. 

3.2 Betalningsvillkor/Kredit
Betalning skall ske via Swish till ÖAMCKs angivna nummer.

Produktion av profilkläder eller andra produkter som innehåller tryck påbörjas inte förrän betalning har erlagts till ÖAMCK.

3.3 Frakt
När ÖAMCK ombesörjer transport av produkterna till kunden utgår en avgift för transportkostnader enligt gällande prislista.

4 Leveransvillkor
4.1 Leverans
Leverans sker fritt ÖAMCK lager eller av ÖAMCK anvisad plats. Normal leveranstid är 10-15 dagar från beställning beroende på vilken produkt det avser.  

4.2 Leveransförseningar
Samtliga av ÖAMCK lämnade leveranstider är beräknade, kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada, som kund åsamkats till följd av att ÖAMCK inte levererat i tid. Skulle förseningarna vara av väsentlig betydelse för kund förbehålls kund rätten att häva köpet. 

5 Garantier, reklamationer mm
5.1 Garanti
Produkterna levereras med de garantier som respektive tillverkare erbjuder ÖAMCK.

5.2 Allmänna returvillkor
Innan retur av varor får ske skall kunden kontakta webshopen. Fraktkostnaden för retur till ÖAMCK betalas av kund. 

5.3 Felleverans/saknad produkt
Anmälan om saknad eller fellevererad produkt skall ske omgående eller senast 10 dagar efter leveransdatum. 

5.4 Felbeställt av kund
Vid felbeställd produkt har kund möjlighet till byte eller kreditering. Detta skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Produkter som återsänds enligt ovan skall returneras komplett i obrutet originalemballage. Värdet av varan beräknas enligt gällande dagspris eller fakturabelopp –10%. Det är dock alltid lägsta pris som gäller. 

Produkt med personligt tryck (namn eller motsvarande) kan EJ återlämnas.

5.6 Defekt produkt
Produkter som uppges var defekta, men visat sig vara felfria vid test returneras tillbaka till kund mot en undersökningsavgift.Efter konstaterande av ÖAMCK att produkten är defekt väljer ÖAMCK om produkten skall:
repareras
bytas ut mot en reparerad
bytas ut mot ny likvärdig produkt
krediteras 

ÖAMCK avgör om kreditering kan ske.

Detta sker till fakturabeloppet eller dagspris. Det är dock alltid det lägsta priset som krediteras. 

5.7 Emballage
Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfälligt emballage debiteras kund. 

6 Force majeure
Skulle leveranser eller andra åtaganden som ÖAMCK gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför ÖAMCK kontroll och som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är ÖAMCK ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta kund för vare sig direkt eller indirekt skada.