Arrangör av uppdrag

Arrangör som önskar göra en förfrågan om våra resurser klickar här och fyller i ett formulär med ansökan om att få hjälp av våra Ordonnanser.

Vi ställer ett antal krav för att vi ska kunna genomföra ett uppdrag på för alla parter bästa sätt.
Vid t ex en cykeltävling/lopp gäller att det finns tillstånd att genomföra tävlingen/loppet, i förekommande fall kräver vi att det finns en TA-plan som har godkänts.

Fyll i formuläret och invänta vårt svar.