Möten och protokoll

Styrelsen har normalt möte 2:a onsdagen varje månad (utom juli) och den medlem som är intresserad, har möjlighet att vara med och lyssna. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen innan.

Protokoll från styrelsemötena publiceras här på hemsidan så snart som möjligt efter protokollsjustering.

Föreningens ordinarie Årsmöte sker numera före februari månads utgång och givetvis är alla medlemmar välkomna till mötet.

Här intill hittar du protokoll från styrelse– och årsmöten. Du hittar dessutom mer info om tidigare och kommande årsmöten.