Våra uppdrag

Östra Aros MC-ordonnanser kan hjälpa dig som arrangör med många olika uppdrag.

  • Vi kan köra som föråkare och förvarna mötande trafik, förvarna funktionärer och allmänhet om att loppet/evenemanget har startat.
  • Vi kan köra som skydd för t ex en grupp med cyklister och då följer vi gruppen genom hela loppet.
  • Vi kan köra sjukvårdspersonal som passagerare eller så har vi ett antal som är sjukvårdsutbildade som kan köra med lättare sjukvårdsutrustning med på MC:n.
  • Alla våra ordonnanser har uppdaterad HLR-utbildning och från 2024 har vi med oss hjärtstartare på en av våra mc.
  • Vi kan snabbt köra igenom kortare banor som en sista kontroll så att alla avspärrningar, skyltning och andra säkerhetsaspekter är i ordning innan loppet startar.
  • Vi kan köra domare eller andra funktionärer.
  • Vi kan köra foto/film och journalister. Vi har ordonnanser som har stor erfarenhet av att köra passagerare.
  • Vi uppträder alltid korrekt och professionellt med trafiksäkra och välskötta MC. Vi är naturligtvis alltid klädda i full skyddsutrustning oavsett väderlek och yttre förhållanden.
  • Vi deltar gärna i förberedelsearbetet och ger råd och assistans vid användning av MC-Marshalls.

Kontakta oss för mer information:
ordonnans@oamck.se
076-1957609

Vätternrundan 2012                 Trafikvakt Skandis 2015      Ordonnansgruppen Vättern