Intern ordonnanssida


Hej MC-ordonnans, den här sidan är för dig som redan är MC-ordonnans eller som har en önskan om att få bli MC-ordonnans. Här hittar Du länkar till olika saker som utbildningsmateriel, kalender för våra uppdrag och mycket annat. Sidan uppdatera kontinuerligt så ta för vana att komma in då och då.

Intresseanmälan för att bli Ordonnans för Östra Aros MCK

Handbok för MC-ordonnanser

Länk för att redovisa km på uppdrag

Lämna personuppgifter till ordonnans ansvarig