Årsmöten

Här kan du ta del av klubbens årsmötesprotokoll och annat som rör årsmöten. Endast justerade protokoll läggs ut varför det ibland kan dröja innan aktuellt protokoll läggs ut. 

VerksamhetsberättelseÅrsmötesprotokoll
2020-20212022
2019-20202020
2018-20192019