Medlem på dina villkor

Medlem på dina villkor

Information är nyckeln till att vi kan ge dig riktigt bra service och information om våra aktiviteter och klubbens verksamhet. Därför kommer vi att samla på viss data om dig för att kunna ge dig relevant information om klubben och dess verksamhet. Du är eller har redan ansökt om att bli medlem eller kommer så småningom att bli det.

Här förklarar vi vad det innebär att klicka JA och annat som är bra att veta.

  • Vad det innebär att godkänna
  • Vad som gäller om du inte godkänner
  • Vad vi använder för data
  • Varför vi frågar dig
  • Hur vi frågar dig

Vad det innebär att godkänna

Det innebär att vi fortsätter använda din data som vi gör idag. I maj 2018 införs en ny reglering om dataskydd som ökar dina möjligheter att bestämma vilken data vi får använda och hur. Vi vill vara ute i god tid med att fråga hur du vill att vi ska fortsätta hantera just din data och hur du vill att vi tar fram information till dig i fortsättningen.

Godkännande att använda data för att ge information

Vi får lov att ta fram information och erbjudanden och höra av oss till dig (via till exempel e-post, brev, sms eller telefon) baserat på data vi har om dig. Det kommer även fortsättningsvis finnas möjlighet att vara osynlig i medlemsmatrikeln (skyddad idenitet och adress).

Vi försäkrar att vi inte kommer att sälja eller låna ut adresser för marknadsföring från andra företag eller organisationer förutom i form av annonser eller bilagd marknadsföring som kan ske i samband med publicering av jer.net och vår klubbtidning Jernet eller motsvarande media i framtiden. Information från våra samarbetspartners som SMC, SVEMO och andra av styrelsen godkända samarbetspartners kan förekomma.

Vem du ger godkännande till

Östra Aros MCK

Vad som gäller om du inte godkänner

Godkännandet handlar i första hand om behandling av Medlemsdata. Om du inte godkänner, kan vi tyvärr inte erbjuda dig medlemsskap i Östra Aros MCK.

Du kan alltid ändra ditt godkännande

Hör av dig till oss på info@oamck.se om du vill återkalla ditt godkännande. I samband med återkallande kommer ditt medlemsskap automatiskt att upphöra inför nästkommande verksamhetsår.

Vi samlar in två typer av data om dig – medlemsdata och aktivitetsdata.

Medlemsdata är uppgifter som är kopplat till ditt medlemsskap – namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka fordon du har och hur du använder dem, beställningar genom klubben, nycklar, användar-id, lösenord och annan information som du har i dina kontakter med oss.

Aktivitetsdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du deltar i någon av våra aktiviteter. Aktivitetsdata behandlas i syfte att reglera eventuella ersättningar och innehåller uppgifter om bankkonto eller motsvarande uppgifter. Upphör din medverkan vid aktiviteter men Du kvarstår som medlem är det endast Medlemsdata som finns kvar ett (1) år efter att den senaste aktiviteten genomförts.