Rörken motorstadion

 

     MOTORSPORTOMRÅDET RÖRKEN

RÖRKEN är Uppsalas Motorsportan-läggning och ligger ca 10 km Ö om Uppsala efter väg 288 mot Östhammar.

Inom området finns det banor/områden för motocross, enduro, karting, biloffroad och radiostyrda bilar. Området ägs av kommunen via Sportfartigheter AB och fd fastighetskontoret men drivs sedan 1995 av Uppsala MotorsportUnion. Östra Aros MCK är med i Unionen sedan tidigt 80-tal.

Vid kartingbanan Rörken Ring har har Östra Aros MCK bedrivit trafiksäkerhets-körning med standardhojar ända sedan början av 80-talet. Sedan 2000 är det SMC Uppsala som sköter det praktiska med anmälan och bokning av deltagare och funktionärer.

Banan är öppen för träning varje tävlingsfri måndagkväll (18.00-22.00) under perioden maj -mitten av augusti. Därefter kör vi söndagar kl 10.00-14.00 tom 1 oktober.

Banan är 880 m lång och mycket teknisk. Du kan köra på Rörken oavsett om du är nybörjare eller  erfaren hojåkare och vill träna avancerad kurvtagning under kontrollerade former..

Givetvis är Rörken idealiskt för att träna bort ringrosten efter vinteruppehållet.Alla som använder någon av banorna på Rörken betalar träningsavgift. Är du med i Östra Aros MCK eller i SMC Uppsala län är det extra förmånligt att åka.

Läs mer om detaljer om regler, tider och priser på SMC-Uppsalas hemsida

Fn pågår ett omfattande utvecklingsprojekt för anläggningen, huvudsakligen vid kartingområdet. Det innefattar planer för förlängning av kartingbanan för att kunna anordna SM-tävlingar, asfalteringen av infartsvägen mm. Redan under 2018 är planen att förlänga raksträckan för att anpassas till regler för förarprov på mc.