Jernet

Här hittar Du information om klubbens två informationskanaler.

  • Vår klubbtidning eminenta JERNET har utkommit i olika skepnader ända sedan 1968. Om Du nyligen har blivit medlem så finns det senaste numret plus en hel del av de tidigare årens tidningar ute i klubbstugan.
  • e-tidningen JER.NET som kommer som .pdf till din e-post med ett antal nummer varje år.

Vill Du också ta del av vår information – bli medlem så får Du tidningen och kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.