Irlandsresan

Berättelsen om Irlandsresan från Jernet
Nu har vi publicerat fortsättningen på Micke Björklunds Irlandsresa.